Managementul Deseurilor

MANAGEMENTUL DESEURILOR

Conform Legii 211/2011, toti detinatorii/producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici autorizati pentru colectare/transport deseuri au OBLIGATIA sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa gestioneze corespunzator deseurile sau sa delege această obligatie unei terte persoane. DE RETINUT ca persoanele desemnate, trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate. Noi preluam responsabilitatea gestiunii deseurilor conform Legii 211/2011 in cadrul companiei dvs. si va punem la dispozitie un specialist in managementul deseurilor a carui activitate va presupune:

 • Identificarea tipurilor de deseuri generate din procesul analizat, colectare de date pentru intocmirea unei fise a deseului: codificare, caracterizare etc.;
 • Audit deseuri;
 • Plan de prevenire si de reducere a cantitatilor de deseuri;
 • Intocmire formulare transport deseuri;
 • Consilierea și intermedierea relației cu laboratoare de specialitate pentru realizarea analizelor ce permit încadrarea corectă a deșeurilor;
 • Completarea la zi in cadrul operatorului economic a evidentei gestiunii deseurilor;
 • Raportarea catre institutiile abilitate a informatiilor privind gestiunea deseurilor, conform legislatiei in vigoare;
 • Consilierea in vederea realizarea obiectivelor de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje;
 • Valorificarea sau eliminarea deseurilor prin contactarea societatilor de profil;

EVITATI AMENDA! Lipsa persoanei responsabile cu gestiunea deseurilor se sanctioneaza cu amenda intre 15.000 si 30.000 lei.

Audit deseuri

1. CE ESTE UN AUDIT DE DESEURI?

Auditul de deseuri, astfel cum este prevazut in Legea 211/2011 este o etapa premergatoare realizarii programului de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie sau, dupa caz, de la orice produs fabricat, inclusiv masuri care respecta un anumit design al produselor. Auditul de deseuri este: o evaluare sistematica, documentata, periodica si obiectiva a performantei sistemului de management si a proceselor de gestiune a deseurilor cu scopul de a facilita controlul managementului deseurilor si al valorificarii deseurilor generate, precumsi de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizare a obiectivelor, performanta intreprinderii referitoare la prevenirea si reducerea producerii de deseuri din propria activitate si performanta intreprinderii referitoare la reducerea nocivitatii deseurilor.

2. DE CE ESTE NEVOIE DE UN AUDIT DE DESEURI?

Evident, pentru a elabora un program de prevenire a generarii deseurilor.

3. CUI II TREBUIE ACEST PROGRAM?

Legea ne lamureste rapid, art. 43 (1) “Persoana juridica ce exercita o activitate de natura comerciala sau industriala….”. Altfel spus, este obligatoriu pentru toate persoanele juridice , inregistrate in Romania, care exercita o activitate de natura comerciala sau industriala.

4. DE CAND SE APLICA ACEASTA PREVEDERE?

Incepand cu anul 2012.

5. CE SANCTIUNI SUNT PREVAZUTE?

Art. 61 (Capitolul 35. Sanctiuni) nu prevede sanctiuni legate de neindeplinirea articolului 43.Totusi, dacă citim mai atent legea, exista o legatura indirecta: neindeplinirea prevederilor din art. 40 (3): „Autoritatile publice si operatorii economici au obligaţia furnizarii datelor necesare elaborarii planurilor, potrivit prevederilor legale”, legate de prevederile art. 42 (2): „Programele de prevenire a generarii deseurilor pot sa faca parte din planurile de gestionare a deseurilor prevazute la art. 37, …”, ar putea duce usor la sanctiuni care prevad amenda intre 15.000 lei si 30.000 lei.

Program prevenire

PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE a cantitatii de deseuri generate conform Legii 211/2011

Conform Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, incepand cu anul 2012, persoanele juridice ce exercita o activitate de natura comerciala sau industriala sunt OBLIGATE sa intocmeasca si sa implementeze, un program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate de activitatea proprie si sa adopte masuri de reducere a periculozitatii deseurilor. Acest program se elaboreaza pe baza rezultatelor unui AUDIT DE DESEURI, desfasurarea acestuia fiind o etapa premergatoare elaborarii programului. Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri va cuprinde propuneri de masuri de minimizare si metode de tratare a cantitatilor de deseuri rezultate din activitatea desfasurata prin implementarea unor politici si practici generale (imbunatatirea managementului deseurilor, prevenirea si/sau reducerea generarii deseurilor la sursa, imbunatatirea calitatii deseurilor generate, incurajarea refolosirii, reciclarii si recuperarii etc.). Acest Program va cuprinde si performanta planificata a sistemului de management al deseurilor din cadrul companiei dvs. Reducerea cantitatilor de deseuri rezultate din activitatea proprie poate fi realizata prin adoptarea unor masuri, cum ar fi:

 • achizitionarea de produse/materiale care genereaza cantitati mici de deseuri;
 • achizitia de produse ambalate in recipiente mai mari;
 • achizitia de produse ambalate in materiale usor reciclabile / refolosibile;
 • reutilizarea ambalajelor produselor achizitionare pentru ambalare/reambalare produselor livrate la clienti;
 • utilizarea de metode si echipamente moderne ce nu genereaza deseuri periculoase; 
 • utilizarea eficienta a resurselor;
 • instruirea angajatilor;
 • respectarea ierarhiei deseurilor, incepand cu incurajarea repararii produselor defecte;

Conform Legii 211/2011, programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri poate fi elaborat si de catre o terta persoana. Prin urmare specialistii din cadrul GEOFFAN EXPERT CONSULT S.R.L. pot intocmi acest program pentru societatea dvs. 

Intocmire formulare

INTOCMIREA FORMULARELOR OBLIGATORII PENTRU TRANSPORTUL DESEURILOR

In România transportul deseurilor este reglementat prin Hotararea Guvernului nr. 1061 privind transportul deseurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul Romaniei, care a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 672/30.09.2008 . Aceasta Hotarare a Guvernului a abrogat Ordinul nr. 2/211/118/2004 al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, ministrului transporturilor, constructiilor si turismului şi al ministrului economiei si comertului, pentru aprobarea procedurii de reglementare si control al transportului deşeurilor pe teritoriul Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei, prevede:

  Hotărârea Guvernului privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei, prevede:

 • atributiile operatorilor economici;
 • atributiile autoritătilor de control;
 • transportul deseurilor periculoase;
 • transportul deseurilor periculoase produse intr-o cantitate mai mica de 1 t/an;
 • transportul deseurilor nepericuloase;
 • transportul deseurilor municipale efectuat de catre operatorii autorizati numai pentru prestarea serviciului de salubrizare în localitati, nu intra sub prevederile prezentei hotarari;

*serviciului de salubrizare in localitati, nu intra sub prevederile prezentei hotarari; In conformitate cu Hotararea nr. 1061/2008 transportul deseurilor se realizeaza numai catre operatorii economici care detin autorizatie de mediu conform legislatiei in vigoare pentru activitatile de colectare /stocare temporara /tratare /valorificare /eliminare.

Oferim:

 • intocmirea formularelor pentru transportul deseurilor nepericuloase;
 • intocmirea formularelor pentru transportul deseurilor periculoase;
 • consultanta pentru organizarea corecta a transporturilor de deseuri periculoase/nepericuloase;

Ce riscati?

Incalcarea prevederilor prezentei hotarari atrage raspunderea civila sau contraventionala. In functie de gravitatea faptei savarsite se poate plati o amenda cuprinsa intre 3.000 si 30.000 lei.

Raportari

RAPORTARI

Facem toate raportarile necesare pentru compania dvs.! In felul acesta scapati de grija amenzilor!

1.RAPORTARE CATRE AFM ( ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU)

Cine trebuie sa faca aceasta declaratie?

Toti operatorii care datoreaza CONTRIBUTII ŞI TAXE  LA FONDUL PENTRU MEDIU, astfel:

 • Contributia de 3% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor metalice feroase si neferoase generatorii deseurilor, datorata depersoane fizice sau juridice, fiind exceptati operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat din vanzarea deseurilor metalice feroase si neferoase provenite din sistemul de aparare;
 • Taxele la Fondul pentru mediu pentru emisiile de poluanti in atmosfera generate, datorate de operatorii economici detinatori de surse stationare, a caror utilizare afecteaza factorii de mediu;
 • Operatorii economici utilizatori de terenuri pe care sunt amplasate depozite noi de deseuri valorificabile au obligatia de a plati la Fondul pentru mediu taxa reglementata pentru depozitarea deseurilor valorificabile ;
 • Contributia de 2 lei/kg de ambalaj care revine urmatorilor operatori economici:

– care introduc pe piata nationala produse ambalate, pentru ambalajele primare, secundare si tertiare folosite pentru ambalarea produselor lor;
– care ambaleaza produse ambalate, pentru ambalajele secundare si tertiare pe care le introduc pe piata nationala;
– care distribuie pentru prima data pe piata nationala ambalaje de desfacere, pentru respectivele ambalaje distribuite pe piata nationala;
– care dau spre inchiriere, sub orice forma, cu titlu profesional, ambalaje, pentru respectivele ambalaje introduse pe piata nationala.

 • Operatorii economici care introduc pe piata nationala substante clasificate ca fiind periculoase pentru mediu au obligatia de a calcula si de a plati la Fondul pentru mediu o contributie de 2% din valoarea acestora.
 • Administratorii, respectiv proprietarii de paduri care realizeaza venituri din vanzarea masei lemnoase si/sau a materialelor lemnoase, cu exceptia lemnelor de foc, arborilor si arbustilor ornamentali, pomilor de Craciun, rachitei si puietilor, au obligatia de a calcula si de a plati la Fondul pentru mediu o contributie de 2% din valoarea de vanzare a acestora.
 • Obligatia de a declara la Fondul pentru mediu contributia de 2 lei/kg anvelopa revine operatorilor economici care introduc pe piata nationala anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii.
 • Gestionarii fondurilor de vanatoare au obligatia de a calcula si de a vira la Fondul pentru mediu o contributie de 3% din tariful de gestionare a fondurilor de vanatoare inscris in contractele de gestionare.
 • Obligatia de a declara la Fondul pentru mediu contributia de 100 lei/tona revine unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor (numai in cazul neindeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deseuri municipale eliminate prin depozitare).
 • Obligatia de a calcula si de a plati ecotaxa in valoare de 0,1 lei/bucata revine operatorilor economici care introduc pe piata nationala pungi si sacose pentru cumparaturi, cu maner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obtinute din resurse neregenerabile.
 • Obligatia de a declara si de a plati la Fondul pentru mediu taxa de 0,30 lei/kg aplicata uleiurilor pe baza minerala, semisintetice si sintetice, cu sau fara adaosuri, revine operatorilor economici care introduc pe piata nationala astfel de produse, incepand cu data de 1 ianuarie 2014.
 • Obligatia de a plati la Fondul pentru mediu penalitatea de 100 euro pentru fiecare tona de dioxid de carbon echivalent emisa, revine operatorului sau operatorului de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de sera corespunzatoare emisiilor de gaze cu efect de sera generate in anul anterior.
 • Obligatia de a plati la Fondul pentru mediu suma repreprezentand contravaloarea certificatelor verzi neachizitionate, revine furnizorilor si producatorilor prevazuti la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, care au obligatia de a achizitiona certificate verzi si care nu au indeplinit cota anuala obligatorie de achizitie de certificate verzi pentru anul calendaristic precedent.
 • Obligatia de a declara la Fondul pentru mediu contributia de 2 lei/kg revine:

operatorilor economici autorizati pentru preluarea obligatiilor anuale de valorificare a deseurilor de ambalaje, pentru cantitatile de ambalaje pentru care au preluat responsabilitatile in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;
operatorilor economici autorizati pentru gestionarea anvelopelor uzate, pentru cantitatile de anvelope pentru care au preluat responsabilitatile, in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

 • Incepand cu 1 ianuarie 2017, obligatia de a declara la Fondul pentru mediu contributia datorata de operatorii economici care introduc pe piata nationala echipamente electrice si electronice, denumite EEE;
 • Incepand cu data de 1 ianuarie 2017, obligatia de a declara la Fondul pentru mediu contributia datorata de operatorii economici care introduc pe piata nationala baterii si acumulatori portabili;
 • Incepand cu 1 ianuarie 2019, obligatia de a declara la Fondul pentru mediu contributia datorata de:

operatorii economici autorizati pentru preluarea obligatiilor anuale de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice, pentru cantitatile de echipamente electrice si electronice pentru care au preluat responsabilitatile;

operatorii economici autorizati pentru preluarea obligatiilor anuale de colectare a deseurilor de baterii si acumulatori portabili, pentru cantitatile de baterii si acumulatori portabili pentru care au preluat responsabilitatile.

Care sunt amenzile aplicate?

Nedepunerea la termen a declaratiilor catre AFM constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1000 lei la 5000 lei (pentru persoanele juridice).

2. RAPORTARI ANUALE CATRE AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
 • a) Raportari privind cantitatile de ambalaje introduse pe piata
 • Cine are obligatia sa raporteze? Agentii economici care isi indeplinesc individual obiectivele de valorificare, altfel spus, agentii economici care nu au incheiate contracte pentru transferarea obligatiilor catre operatori economici autorizati ( Administratia Fondului pentru Mediu face publica pe propriul site lista operatorilor economici autorizati).
 • b) Raportari privind gestiunea substantelor chimice periculoase
 • c) Raportari privind gestiunea uleiurilor proaspete puse pe piata, consumate, privind uleiurile uzate generate, colectate, valorificate si eliminate;
 • d) Raportari privind gestiunea echipamentelor electrice si electronice si a deseurilor de echipamente electrice si electronice;
 • e) Raportari privind gestiunea bateriilor/acumulatorilor si a deseurilor de baterii si acumulatori;
 • f) Raportari privind gestiunea anvelopelor si a deseurilor de anvelope;
 • g) Raportari privind cantitatile de deseuri generate in urma desfasurarii activitatii agentilor economici.

Cine are obligatia raportarii?

Producatorii sau detinatorii de deseuri, persoane juridice, comerciantii sau brokerii de deseuri au obligatia sa conduca evidenta deseurilor pentru fiecare tip de deseu, conform HG nr. 856/2002 si sa o transmita anual agentiei pentru protectia mediului.

 • h) Raportari privind cantitatile de deseuri colectate, tratate, eliminate.
 • Cine are obligatia sa raporteze?
  Operatorii economici colectori/valorificatori de deseuri;operatorii instalatiilor de tratare deseuri; operatorii statiilor de epurare orasenesti si industriale; operatorii economici care desfasoara activitati de salubritate.

Care sunt amenzile aplicate? Nerespectarea obligatiei este considerata contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei.

Nota: din cunostintele noastre, lipsa gestiunii deseurilor a fost cea mai frecventa contraventie sanctionata de autoritatile in domeniu.Toti operatorii economici , indiferent de natura activitatii pe care o desfasoara, trebuie sa tina evidenta lunara a deseurilor generate si sa raporteze anual aceste date centralizate.

3. RAPORTARI ANUALE IN SIM ( Sistemul Integrat de Mediu)
 • a) Formular ProDes: agenţii economici au obligatia de a transmite ancheta statistica privind generarea si gestionarea deseurilor.
 • b) Raportari deseuri: Ambalaje, PCB ( bifenili policlorurati), Uleiuri
 • c) Raportari cu privire la monitorizarea factorilor de mediu: apa, aer, sol, zgomot, vibratii ( conform autorizatiei de mediu detinute).

Despre noi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Contact

Locatie

Formular de contact